Kontakt

Kontakt telefoniczny:


+48 722 101 803
+48 722 101 804

Tutaj jesteśmy

Masz jeszcze jakieś pytania?

Gestor Home sp. z o.o.

Siedziba:  ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

Sąd Rejonowy Szczecin Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000545128, NIP 8522612048, REGON 360838023,
Kapitał zakładowy: 12.500,00 PLN (wpłacony w całości).

Call Now Button